Pyhä-Luosto Vesi Oy
Vesihuolto Ajankohtaista Latu- ja reittihuolto Kuvagalleria Yhteystiedot Linkit

Vesihuolto

Pyhä-Luosto Vesi Oy vastaa toiminta-alueellaan noin tuhannen kiinteistön vesihuollosta. Vesilaitokseen kuuluu yli 300 km vedenjakeluverkostoa, neljä vedenottamoa, kaksi ylävesisäiliötä sekä 28 jäteveden linjapumppaamoa. Matkailualueen ja Pelkosenniemen kirkonkylän jätevedet käsitellään tehokkaasti keskusjätevedenpuhdistamolla Pelkosenniemellä.

Tiedote vesihuollon maksujen tarkastuksesta 1.7.2022 alkaen

Tonttiliittymien rakentaminen

Tonttiliittymän rakentaminen edellyttää rakennuslupaa ja voimassaolevaa liittymissopimusta. Liittymissopimuksen allekirjoittaa rakentaja ja yrityksen ollessa rakentajana kyseisen yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Vesilaitoksen osalta allekirjoittajana on toimitusjohtaja. Tonttijohdon liittämisen runkovesijohtoon saa tehdä ainoastaan vesilaitoksen henkilökunta. Liittämistyön jälkeen varsinaisen tonttijohdon voi rakentaa muukin kuin vesilaitos. Pyhä-Luosto Vesi Oy tarjoaa myös kyseistä palvelua. Liittymismaksu määräytyy voimassa olevan taksan mukaisesti.

© Pyhä-Luosto Vesi Oy